Souhlas s místem podnikání za 100 Kč včetně DPH.


Chcete podnikat? Pokud si objednáte souhlas s trvalým pobytem na 1 rok nebo 10 let, tak můžete za symbolických 100 Kč vč. DPH ještě získat souhlas s místem podnikání a přihlásit se jako podnikatel OSVČ…

Read More...

Co se změní se změnou trvalého pobytu? Jsem OSVČ.


Změnou adresy trvalého pobytu se změní Vaše místní příslušnost v podstatě ke všem úřadům.Díky trvalému pobytu na adrese v Praze 7 budete jako osoba a podnikatel(ka) zároveň spadat pod místně příslušný Finanční úřad pro Prahu…

Read More...
Místo-podnikaní.cz, poskytování adresy místa podnikání pro podnikatele OSVČ

Potřebujete také Místo podnikání ?


Hledáte místo – adresu sídla – místa podnikání? Místo podnikání je termín z Živnostenského zákona. Uvádí se ve vztahu k fyzické osobě podnikateli OSVČ. Adresa místa podnikání je kontaktní adresou pro úřady. Je uvedena v…

Read More...