Aktuální ceny svozu komunálního odpadu v Praze – popelnice

Váš nový trvalý pobyt.

Aktuální ceny svozu komunálního odpadu v Praze – popelnice

30.1.2019 Brožura s infromacemi o trvalém pobytu Popelnice 0

Zde se můžete podívat přímo na stránky Magistrátu hl. města Prahy na ceny za svoz komunálního odpadu a také jaká svozová společnost obsluhuje Vaši lokalitu.

Odkaz zde: Poplatek za komunální odpad

Máte-li u nás zřízen trvalý pobyt a chcete odvádět poplatek u nás na adrese trvalého pobytu, potom nás kontaktujte. Zahrneme Vás do seznamu nájemníků na vyvážení popelnice a svozového plánu v rámci našeho bytového domu a poplatek Vám vyúčtujeme.