Přeskočit na obsah

Aktuální ceny svozu komunálního odpadu v Praze – popelnice

By Carlos Trvalák

Zde se můžete podívat přímo na stránky Magistrátu hl. města Prahy na ceny za svoz komunálního odpadu a také jaká svozová společnost obsluhuje Vaši lokalitu.

  • Vše kolem výše poplatku za komunální odpad 2022. Poplatky.
  • Máte-li u nás zřízen trvalý pobyt a nikde jinde poplatek za odvoz odpadu neplatíte, v takovém případě nás kontaktujte.
  • Zahrneme Vás do seznamu nájemníků na vyvážení popelnice a svozového plánu v rámci našeho bytového domu a poplatek Vám vyúčtujeme.
  • Samozřejmě poté můžete využívat odpadní nádobu na směsný odpad na své adrese trvalého pobytu u nás.
    Nevztahuje se na tříděný odpad pro který jsou určeny zvláštní kontejnery.