Měsíc: Duben 2017

Váš nový trvalý pobyt.

Je možné se přihlásit na Úřad práce mimo trvalý pobyt uvedený v OP?

  Pokud má osoba  zájem o zprostředkování zaměstnání, může požádat kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území České republiky. „§ 22, Zájemce o zaměstnání (1) Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území…
Read more


6. 4. 2017 0

Zákon o evidenci obyvatel

Přečtěte si znění zákona o evidenci obyvatel. Hlava II, zákona 133/2000, §10, kde je uvedeno vše k trvalému pobytu občana. Odkaz na stránky zákona 133/2000 o Evidenci obyvatel.  


5. 4. 2017 0