Přeskočit na obsah

Co se změní se změnou trvalého pobytu? Jsem OSVČ.

By Carlos Trvalák

Změnou adresy trvalého pobytu se změní Vaše místní příslušnost v podstatě ke všem úřadům.
Díky trvalému pobytu na adrese v Praze 7 budete jako osoba a podnikatel(ka) zároveň spadat pod místně příslušný Finanční úřad pro Prahu 7.
Budete mít právo volit v Praze 7.