Objednávka

Váš nový trvalý pobyt.


Fill out my online form.

Poučení spotřebitele:


Klikněte pro zobrazení celého znění se kterým musíte souhlasit před odesláním objednávky.
Poučení spotřebitele se otevře v novém okně.

10 Responses

 1. Miroslav Hanzlíček napsal:

  Budu tuto službu platit převodem.

 2. admin napsal:

  Dobrý den,
  Platit převodem samozřejmě můžete, vystavíme Vám fakturu se splatností a doklady Vám předáme po uhrazení.

  S pozdravem

 3. Kamil Kuchler napsal:

  Mám zájem o trvalý pobyt v Praze.

 4. admin napsal:

  Dobrý den,
  1) jste občan ČR,
  2) vyplňte objednávku,
  3) vyčkejte, my se Vám obratem ozveme s termínem vyhovotení souhlasu,
  4) zaplatíte poplatek za vydání souhlasu s trvalým pobytem,
  5) poté můžete navštívit evidenci obyvatel Praha 7 pro změnu adresy na občanském průkazu,

  Kontakty na úřad Vám předáme v den předání souhlasu s trvalým pobytem

  admin

 5. bezdětní manželé napsal:

  Dobrý den,
  obracíme se na Vás s prosbou. Pokud by jsme využili Vaších služeb poskytnutí trvalého pobytu chtěli bychom se zeptat zda uvedená cena 12.000 Kč včetně DPH na 10 let je pro manželé nebo jen pro 1 osobu. Předpokládáme, že uvedená cena je v případě manželů dohromady protože když uvážíme, že např. manželé mají další 1-2 nebo 3 děti teoreticky by se nedoplatili. Pokud by byla v tomto případě uvedená cena za “ manželé “ a ne za 1 osobu asi bychom měli o Vaše služby zájem. Ovšem nechali bychom si nějaký čas na rozmyšlení. Děkujeme za vyrozumění na mail a přejeme vše dobré, s úctou mladí bezdětní manželé.

 6. bezdětní manželé napsal:

  PS : zapomněli jsme uvést : já jsem občan ČR s trvalým pobytem na Praze 14 a manželka je státní občanka SR s trvalým pobytem na Praze 14 také jako manželé. Na webových stránkách uvádíte informaci, že Vaše služby poskytujete jenom občanům ČR. Jak by jste postupovali v případě manželů např. nás kde jeden z manželů je občan ČR s trvalým pobytem v ČR a druhý z manželů je občan SR s trvalým pobytem v ČR. Děkujeme za odpověď a omlouváme se za PS. dodateční dotaz, hezký den.

 7. admin napsal:

  Dobrý den,
  cena 12.100 Kč vč.DPH je za dospělou osobu.
  Souhlas pro děti do 18ti let poskytujeme zdarma, vždy společně se souhlasem pro jednoho z rodičů.

  S pozdravem

 8. admin napsal:

  Dobrý den,
  pokud máte občanský průkaz České republiky, můžete našich služeb využít.
  S pozdravem

 9. Vlk napsal:

  Jaká je záruka,když zaplatím,že to bude fungovat i na Městském úřadě?Děkuji

 10. admin napsal:

  Dobrý den,
  dobrá otázka. Děkuji.

  Pokud máte pochybnosti bude nejlepší, když se přijdete podívat.
  U nás nenarazíte na zavřené dveře a uvidíte to co každý před Vámi, skutečný dům a kontaktní schránky.
  Po zaplacení služby od nás obdržíte souhlas s trvalým pobytem, výpis z katastru pro bytový dům, tak jak požaduje zákon o evidenci obyvatel. Poté zjistíte, že žádný problém v přihlášení nenastane. Citace zákona č. 133/2000 Sb. §10, čl.6:

  (6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen
  a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen „přihlašovací tiskopis“), který obsahuje údaje o
  1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
  2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;
  b) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část24) v důsledku změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;
  c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
  Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona.14) Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.

  V případě dotazů se můžete podívat na kompletní zákon zde.

Napsat komentář