Přeskočit na obsah

Souhlas s místem podnikání za 100 Kč.

By Carlos Trvalák

Chcete podnikat?

Pokud si objednáte souhlas s trvalým pobytem na 1 rok nebo 10 let, tak můžete za symbolických 100 Kč získat souhlas s místem podnikání a přihlásit se jako podnikatel OSVČ na Živostenský úřad. Souhlas Vám vydáváme na úplně stejnou dobu jakou si zvolíte pro souhlas s trvalým pobytem. Cena se již nemění a je konečná. 

Pro případ, že jste si již objednali souhlas s trvalým pobytem a chcete v průběhu doby  platnosti souhlasu podnikat, pošlete nám e-mail s číslem Vašeho souhlasu s trvalým pobytem  a celým jménem a my Vám dodatečně souhlas za 100 Kč vystavíme. Obvykle žádosti vyřizujeme do druhého pracovního dne.

Služba neobsahuje žádné měsíční služby z naší strany. Protože Vám přidělíme schránku v domě, pošta Vám bude korespondenci přímo vhazovat do poštovní schránky.

Objednávka

Doplňková služba
Budete-li si od nás přát skenování došlé pošty, tak abyste ihned věděli co máte ve schránce, účtujeme 400 ,-Kč/měsíčně. Více zde.