Informace pro cizince

Vážení návštěvníci, naše služby nejsou určeny pro cizince. Na cizince se vztahuje jiný režim než na občany České republiky. Stále častěji od cizinců – osob, které nejsou občany České republiky, dostáváme otázky, kde a jak zařídit prodloužení pobytu, či jaké podmínky se na ně vztahují. Měl by Vám pomoci níže uvedený odkaz na Ministerstvo vnitra České…
Read more


9. 3. 2017 0