Přeskočit na obsah

Nezdražujeme, nic neměníme, snažíme se dlouhodobě o stabilní prostředí a udržitelné ceny.

Sledujte nás:
–  Přihlašte k odběru aktuálních informací na naší registrační stránce.
– Sledujte nás prostřednictvím zprávy na Facebooku.

TRVALÝ POBYT na 10 let.
Měsíčně pouze 85 Kč.

Jednorázová platba  10 200 Kč.
Dříve 12 100 Kč.

TRVALÝ POBYT na 1 rok.
Měsíčně 420 Kč.

Jednorázová platba 5 040 Kč.
Dříve 6 050 Kč.

Ceny jsou konečné.
Žádné skryté poplatky.
Doklady připravujeme do druhého pracovního dne.


Objednat souhlas s trvalým pobytem

Důležité informace

– Společnost Přívozní s.r.o. Vám vydá za poplatek dokument „Souhlas s trvalým pobytem“, který je notářsky ověřen.
– Zároveň obdržíte úředně ověřený výpis z katastru nemovitostí majitele domu a výpis z obchodního rejstříku k prokázání vlastnictví majitele domu.
– Obdržíte přístupnou schránku v domě s označením Vašeho jména + klíček.
– Chcete-li přihlásit také své děti, podívejte se také na ceny za vydání souhlasu pro Vaše dítě.

Jakmile od nás obdržíte potvrzení „Souhlas s trvalým pobytem“ je nutné navštívit Městský úřad Praha 7 – Evidence obyvatel, 1 patro.
Na místě vyplnit žádost – formulář pro změnu na evidenci obyvatel, přiložit náš souhlas, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, uhradit 50Kč za změnu a podat.
Pro jistotu se podívejte na otevírací dobu úřadu. Po kliknutí se Vám otevře stránka Městského úřadu Praha 7.

 

Děti
Vydávání souhlasu pro děti, vždy společně s jedním zákonným zástupcem.

400 Kč (dříve 484 Kč) trvalý pobyt na 10 let nebo 1 rok pro dítě do 14 let věku.

2000 Kč (dříve 2 420 Kč) trvalý pobyt na 1 rok pro dítě od 15 do 17 let věku.

4000 Kč (dříve 4 840 Kč) trvalý pobyt na 10 let pro dítě od 15 do 17 let věku.

Důležité informace:

– Vydání souhlasu s adresou trvalého pobytu pro dítě je podmíněno vydáním souhlasu pro zákonného zástupce nebo rodiče. Dítě samotné nemůže službu objednat.
– Společnost Přívozní s.r.o. Vám vydá za jednorázový poplatek dokument „Souhlas s trvalým pobytem“, který je notářsky ověřen.
Doba, pro kterou je souhlas vydáván se přizpůsobí době, kterou zvolil rodič nebo zákonný zástupce.

– Zároveň obdržíte úředně ověřený výpis z katastru nemovitostí majitele domu a výpis z obchodního rejstříku k prokázání vlastnictví majitele domu.
– Dítě má schránku společně se zákonným zástupcem nebo rodičem.
– Jakmile od nás obdržíte potvrzení „Souhlas s trvalým pobytem“ je nutné navštívit Městský úřad Praha 7 – Evidence obyvatel, 1 patro.
Na místě vyplnit žádost – formulář pro změnu na evidenci obyvatel, přiložit náš souhlas, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a podat.
Pro jistotu se podívejte na otevírací dobu úřadu. Po kliknutí se Vám otevře stránka Městského úřadu Praha 7.

Objednat souhlas s trvalým pobytem

 

400 Kč / měsíčně (dříve 484 Kč) – Doplňková služba – Správa korespondence

– Službu je možné objednat, pokud již u nás máte trvalý pobyte zřízen.
– Potřebujete-li o své poště vědět v den její doručení, potom Vám zajistíme včasné avízo o došlé poště na e-mail a SMS.
– Nemůžete-li si e-mail přečíst, potom Vaší poštu uchováme na úložišti POST-BOX.CZ a vy si ji můžete kdykoliv opět přečíst.
– Službu můžete kdykoliv ukončit tak, že již nebudete hradit na další období.

Objednat souhlas s trvalým pobytem

Ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. 

Prohlášení k účtovaným cenám.

Společnost Přívozní s.r.o. se sídlem Přívozní 1054/2, 170 00, Praha 7, IČ: 24159417 pověřila správou účetních a provozních záležitostí týkající se poskytování trvalých pobytů společnost startup-sidlo. cz s.r.o. IČ: 09231668, která je 100% dceřinou společností majitele domu a zároveň  prohlašuje, že uvedené ceny jsou účtovány formou jednorázového poplatku a jsou konečné, dále společnost Přívozní s.r.o. také prostřednictvím svého správce startup-sidlo.cz s.r.o. prohlašuje, že si neúčtuje žádné skryté nebo udržovací poplatky, vyjma poplatku za měsíční správu korespondence, kde se tento poplatek z logiky věci měsíčně opakuje po dobu poskytování služby.

Doplňková služba „Správa korespondence“ dále jen SK je volitelná a společnost Přívozní s.r.o. ji poskytuje pouze po uhrazení odběretelem formou kreditu. Pokud odběratel včas a ve splatnosti neuhradí svůj kredit na budoucí službu SK, má se za to, že společnost Přívozní s.r.o., přestane s okamžitou platností službu SK poskytovat.