Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016


Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let se nově vydávají na dobu 35 let. Převzít můžete vyhotovený občanský průkaz na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při zadávání nového občanského průkazu si nastavíte…

Read More...