Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016

Váš nový trvalý pobyt.

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016

24. 11. 2016 Novinky spojené s novelou zákona 0

Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let se nově vydávají na dobu 35 let.

Převzít můžete vyhotovený občanský průkaz na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při zadávání nového občanského průkazu si nastavíte adresu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při vyzvednutí ve sjednaném místě  zaplatíte 100 Kč správní poplatek při převzetí občanského průkazu.

Občan ČR, který dosáhl věku 15-ti let si musí požádat o občanský průkaz ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let, jinak se vystavuje pokutě.

Více po kliknutí zde v informačním letáku Prahy 7