Přeskočit na obsah

Je možné se přihlásit na Úřad práce mimo trvalý pobyt uvedený v OP?

By Carlos Trvalák

 

Pokud má osoba  zájem o zprostředkování zaměstnání, může požádat kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území České republiky.

„§ 22, Zájemce o zaměstnání

(1) Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území České republiky. Zájemci o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci.

(2) Zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádosti zařazen a veden v evidenci zájemců o zaměstnání.

(3) Krajská pobočka Úřadu práce ukončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání na základě žádosti zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce o zaměstnání neposkytuje krajské pobočce Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou součinnost nebo ji maří. Krajská pobočka Úřadu práce je povinna po ukončení vedení v evidenci zájemců o zaměstnání údaje týkající se jeho osoby zablokovat do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování.“

Pokud se bude žadatel ucházet o zaměstnání, potom již vše řeší s konkrétním Úřadem práce podle místa trvalého pobytu.
Ve vážných důvodech, které jsou vyjmenovány v zákoně, je možné, aby uchazeč o zaměstnání spadal pod jiný Úřad práce v České republice.

Dobře popsané najdete pod tímto odkazem. 

Napsat komentář