Jak zrušit problematické osobě trvalý pobyt z Vaší adresy?

Váš nový trvalý pobyt.

Jak zrušit problematické osobě trvalý pobyt z Vaší adresy?

12. 11. 2016 Otázky a odpovědi Zrušení trvalého pobytu. 0

Máte na své adrese doma hlášenou problematickou osobu? dlužníka?

Chcete ochránit svůj majetek?

Bojíte se návštěvy vymahačů nebo exekutora?

Předpokladem je odhlášení takové osoby z Vašeho bytu nebo domu.
Je nutné prokázat, že adresa trvalého pobytu dané osoby skončila, např. skončením platnosti nájemní smlouvy na dobu určitou, nebo jiným termínem, který by prokazoval pozbytí platnosti povolení mít na dané adrese trvalý pobyt.  Na toto žádný formuláře neexistuje, musíte sepsat vlastními slovy a nejlépe s průvodním dopisem pro úřad.

Ideální situace – osoba komunikuje:

Ta častější situace – osoba nekomunikuje:

  • Dotyčná osoba se nachází kdo ví kde a nemá zájem se odhlásit. Vám na adresu chodí upomínky, vymahači, exekutoři a důvodně se domnívají, že u Vás fyzicky bydlí, vyhrožují a v nejhorším zabavují věci? Řešení už není tak jednoduché. Je třeba podat žádost na místní úřad evidenci obyvatel k odhlášení dané osoby z Vaší adresy. Jako důvod je nutné uvést skutečnosti a útrapách, které Vám jeho nepřítomnost způsobuje a své tvrzení pokud možno doložit, určitě se něco najde. Pokud se úřad s Vaším trvzením ztotožní, zahájí řízení a určitě si Vše ověří místním šetřením, poté vyzve osobu, aby si změnila adresu pobytu. Pak je to jen otázka lhůt úřadu, kdy z Vaší adresy bude dotyčný odhlášen. Většinou tyto osoby skončí se svou adresou na úřadu. 

OBJEDNAT SOUHLAS S TRVALÝM POBYTEM

KONTAKTY