Jak získat rybářský lístek.

Váš nový trvalý pobyt.

Jak získat rybářský lístek.

23. 11. 2016 Otázky a odpovědi Rybářský lístek 0

Máte zájem o vydání rybářského povolení v revíru?

Uhradíte poplatek a rybářský lístek  Vám po předložení požadovaných dokladů vyhotoví úřad na počkání.
 
Níže uvádím odkaz na leták Prahy 7, kde je popsané, kde a jak žádat, včetně správních poplatků a otevírací doby.

Odkaz na leták Prahy 7