Přeskočit na obsah

Jak získat rybářský lístek.

By Carlos Trvalák

Máte zájem o vydání rybářského povolení v revíru?

Uhradíte poplatek a rybářský lístek  Vám po předložení požadovaných dokladů vyhotoví úřad na počkání.
 
Níže uvádím odkaz na leták Prahy 7, kde je popsané, kde a jak žádat, včetně správních poplatků a otevírací doby.

Odkaz na leták Prahy 7