Přeskočit na obsah

Souhlas vydáváte na dobu 10 let. Já ale potřebuji souhlas na kratší dobu. Změní se výše poplatku ?

By Carlos Trvalák

Ne, výše poplatku se nezmění.
Souhlas s trvalým pobytem vydáváme za poplatek 12 100 Kč vč. DPH.
Standardně  na dobu 10 let.
Pokud se chcete např. po dvou letech z naší adresy odhlásit, můžete tak učinit kdykoliv.
Není povinností být hlášen na naší adrese celých 10 let.