Přeskočit na obsah

Prohlášení k účtovaným cenám.

By Carlos Trvalák

Společnost Přívozní s.r.o. se sídlem Přívozní 1054/2, 170 00, Praha 7, IČ: 24159417 prohlašuje, že uvedené ceny jsou účtovány formou jednorázového poplatku a jsou konečné, dále společnost Přívozní s.r.o. prohlašuje, že si neúčtuje žádné skryté nebo udržovací poplatky, vyjma poplatku za měsíční správu korespondence, kde se tento poplatek z logiky věci měsíčně opakuje po dobu poskytování služby. 

Doplňková služba „Správa korespondence“ dále jen SK je volitelná a společnost Přívozní s.r.o. ji poskytuje pouze po uhrazení odběretelem formou kreditu. Pokud odběratel včas a ve splatnosti neuhradí svůj kredit na budoucí službu SK, má se za to, že společnost Přívozní s.r.o., přestane s okamžitou platností službu SK poskytovat. Služba SK není společností Přívozní s.r.o. poskytována bez toho, aby nebyla předem uhrazena. Z toho důvodu společnost Přívozní s.r.o. prohlašuje, že pokud službu SK odběratel neuhradí, nevznikají tím odběrateli žádné sankce. 

Aktuální ceny naleznete na stránce Ceník.