Přeskočit na obsah

Nájemní smlouva? Ne!

By Carlos Trvalák

Vážení zájemci o naši službu.

objevují se dotazy zda s Vámi uzavíráme nájemní smlouvu, a proto informujeme, že k podpisu nájemní smlouvy nedochází.

Žádnou nájemní smlouvu nevyžadujeme. Nepronajímáte si totiž žádný prostor k bydlení. Majitel domu Vám pouze vydává souhlas s trvalým pobytem ve smyslu zákona o evidenci obyvatel.

Po obdržení objednávky z webových stránek, zpracujeme tzv. souhlas s trvalým pobytem, který vydáváme na Vaše jméno.

Podstatné je, že je vydáván na dobu určitou 1 rok nebo 10 let, podle toho co si zvolíte.

Za službu uhradíte jednorázový poplatek podle našeho ceníku a poté již žádné další poplatky z naší strany nevybíráme. 

Obdržíte svou schránku v domě na dobu vydaného souhlasu.

Neúčtujeme žádné měsíční poplatky, vše je obsaženo v jednorázovém poplatku při vydání souhlasu s trvalým pobytem.