Přeskočit na obsah

Mám u Vás nárok na byt ?

By Carlos Trvalák

Ne nárok na byt nemáte. 

Nejedná se o pronájem bytu, ale o poskytnutí adresy trvalého pobytu pro ty, kteří tuto službu potřebují.

Pro vyjasnění případných pochybností poskytujeme za smluvní cenu 10 000 Kč+DPH na 10 let tyto služby:

1. Vydáme Vám souhlas s adresou trvalého pobytu pro občanský průkaz, a další notářsky ověřené doklady pro evidenci obyvatel jako je výpis z katastru nemovitostí a ověření vlastníka budovy.

2. Obdržíte svou schránku v domě, kterou si můžete kdykoliv vyzvedávat.

3. Máte možnost si kdykoliv připlatit správu pošty.