Přeskočit na obsah

Kde v Praze 7 vyřídit změnu občanského průkazu a co vše k tomu potřebujete.

By Carlos Trvalák

Kdo může žádat o občanský průkaz.

 • Občanský průkaz je povinen mit občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
 • Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
 • Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý poby1 na území České republiky.
 • Lze jej na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabyti státního občanství.

Jaké doklady musíte předložit při žádosti o občanský průkaz.
(odkaz na samostatný článek)

 

Správní poplatky vybírané úřadem

(aktualizované k 1. 1. 2016)

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 500, Kč.
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100,- Kč.
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce 100,- Kč.
 • Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50,- Kč.
 • Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 100,- Kč.
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 100, Kč.
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo vydání z jiného osobního důvodu v době delši než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200, – Kč.
 • Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu 100, – Kč.
 • Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100, Kč.

Vyřizuje

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení dokladů a evidence obyvatel
dve čislo : 175-179 telefon: 220 144 210, 220 144 205, 220144145

Otevírací doba.

Pondělí
8. 00 -11 . 30 / 12. 30 -17. 30

Úterý
8. 00 -11.30 / 12. 30 -14. 00

Středa
8. 00 – 11 . 30 / 12. 30 – 17. 30

Čtvrtek
8. 00 11 . 30 / 12. 30 -14. 00

Pátek
zavřeno

Informace ÚMČ Praha 7 si prohlédněte přímo zde: Občanské průkazy

V letáku naleznete otevírací dobu úřadu, možné poplatky za změnu, přesnou adresu úřadu.