Přeskočit na obsah

Co musím provést po skončení platnosti Vašeho souhlasu s trvalým pobytem.

By Carlos Trvalák

Po skončení platnosti na kterou vydáváme souhlas strvalým pobytem, tedy v současné době pouze 1 rok a nebo 10 let je třeba souhlas s trvalým pobytem prodloužit na další období a nebo se z naší adresy odhlásit.

Na každém souhlasu s trvalým pobytem uvádíme datum platnosti.

Před koncem datumu platnosti souhlasu s trvalým pobytem, Vám elektronickým způsobem na e-mail uvedený při Vaší první objednávce, zašleme dotaz na obnovení.

Pokud se nám nedostane odpovědi, potom automaticky do 30ti dnů podáváme žádost na MĆ Praha 7, kde tuto skutečnost oznámíme v souladu se zákonem o evidenci obyvatel.

Úřad Vás vyzve, aby ste doložil(a) Vaši  aktuální platnou adresu a v rámci procesních lhůt rozhodne o změně.

Pro případ, že se rozhodnete pro obnovení souhlasu na další období, rádi Vám provedeme obnovu dle standardních cenových podmínek na 1 rok a nebo 10 let.

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit:

T: 246 086 426

Případně využijte naše další kontakty.