Přeskočit na obsah

Být kontaktní znamená mít také zřízenou datovou schránku.

By Carlos Trvalák

Být kontaktní

Jistě je nesporné, že být kontaktní je dobré. Zejména v dnešní době, kdy Vám může přijít nečekaná obsílka a bez patřičné reakce jste za několik měsíců v náručí exekutora. Pro tyto účely byla státem zřízena tzv. datová schránka. Je to perfektní nástroj pro doručování všech úředních dokumentů od všech státních institucí počínaje soudy, finančími úřady, až po exekutory a insolvenční správce. Jste-li na dovolené, na mobilní telefon Vás upozorní SMS o nové datové zprávě. Je jen na Vás jestli si ji vyzvednete, ale tu možnost máte a víte o ni. Už nemůžete nikdy dělat „mrtvého brouka“ a nereagovat na příchozí poštu. Po 10ti dnech, kdy si datovou schránku nevyberete, nastane tzv. fiktivní doručení. U zprávy se nastaví doručeno a opět je jen na Vás jestli na ni budete reagovat. Vždyť pro toho, kdo Vám zprávu posílá, může být výhodné, že na jeho zprávu neodpovíte. Ale to odbočuji vrátím se k datové schránce.

Jedoduchá obsluha datové schránky

Na každý chytrý telefon je vytvořena aplikace pro stahování datových zpráv. Bohužel zřízení datové schránky je povinné pouze pro právnické osoby (s.r.o., a.s. atd.), pro soukromé osoby je zřízení datové schránky zatím dobrovolné. Z mého pohledu je tedy každá právnická osoba kontaktní a každá soukromá fyzická, která si dobrovolně zřidila datovou schránku také.  Osobně bych byl pro, aby měla každá fyzická osoba povinnost  si datovou schránku zřídit, vždyť mobilní telefon a e-mailovou schránku by měl mít dnes každý. Není možné ignorovat inovace a pokrok, i když je mezi námi velké množství osob, které technice úspěšně vzdorují.

Také jedna zajímavost při doručování do datové schránky.

Pokud máte zřízenou datovou schránku a úřad Vám doručí klasicky poštou, má se za to, že úřad pochybil a doručení jako takové, může být považováno za neplatné. To se Vám může stát, když odjedete na dovolenou na měsíc, a v den kdy odjedete Vám  přijde obsílka do vlastních rukou na poštu. Pošta zásilku uschová po dobu 10ti dnů a pak vhodí do schránky, viz institut fiktivního doručení. Vy ale přijedete až za cca 20 dnů, takže nestihnete ani lhůtu na vyjádření, která bývá obvykle v lepších případech 15 dnů a máte problém. Jedná-li se např. o soudní spor, nezbývá než v odvolání zpochybnit doručení takové zásilky, protože úřad měl nejprve zjistit zda máte datovou schránku a pokud ano, měl do ní doručit. Pak by ste svou poštu nezmeškali, protože by ste se na dovolené na svém telefonu dozvěděli, že máte zprávu v datové schránce a měli tak možnost si ji vybrat např. v jakékoliv internetové kavárně.

On-line služby datové schránky

Výhody datové schránky jsou nesporné, již dnes lze například vstupovat na portál Finanční správy a zjistit si stav placení Vašich daní, nebo si na ČSSZ nechat si předběžně spočítat důchod a poslat si do datové schránky. Jak Vás jednou Czech point ověří, můžete pak využívat mnoho služeb přímo ze svého domova.

Stránky pro přihlášení do datové schránky www.mojedatovaschranka.cz  .

Aplikace pro mobilní telefony najdete pod heslem „iDatovka“. Příklad v AppStoru pro zařízenís iOS, nebo GooglePlay „Datovka“ pro Android.

Zde naleznete všechny služby, na které již dnes můžete přistupovat přes internet.