Informace pro cizince


Vážení návštěvníci, naše služby nejsou určeny pro cizince. Na cizince se vztahuje jiný režim než na občany České republiky. Stále častěji od cizinců – osob, které nejsou občany České republiky, dostáváme otázky, kde a jak zařídit…

Read More...